Osnovni cilj je spodbujanje zdravega in dejavnega načina preživljanja prostega časa, zdravega postavljanja izzivov, alternativa televiziji, tisočim načinom zapravljanja časa in zdravja.

Ime izziva (Pre)živi! se nanaša tako na izogibanje alkoholu, drogam in dejanjem, ki uničujejo življenje, kot tudi dejavnostim, ki ne prispevajo h kvaliteti življenja, npr. lenobi, malodušju, brezbrižnosti, poležavanju pred televizijo, prekladanje iz bara v bar (torej Živi! polno). Srečanje bo tudi odličen zaključek celoletnega boja proti prekomernemu potrošništvu!

Program bo zastavljen kot predstavitev možnih alternativ zabave brez drog, idej za ustvarjalno in dejavno preživljanje časa.

Metode dela:

Delo v majhnih skupinah.
Za izvajanje delov programa bomo oblikovali priložnostne majhne skupine, ki zagotavljajo vzpodbudno okolje, v katerem ima vsak svojo vlogo in odgovornost ter omogočajo večim posameznikom prevzemati voditeljsko pobudo.

Učenje z delom.
Je način učenja z lasno izkušnjo, ki večinoma sledi predhodni razlagi in zgledu, sklene pa se z razmislekom o naučenem. Učenje, kjer mladi stvari vidijo, o njih poslušajo, govorijo in jih preizkusijo z delom v varnem okolju, je najbolj učinkovito. Vzgaja h konkretnosti, iznajdljivosti, vztrajnosti, natančnosti, potrpežljivosti, pobudništvu, omogoča odkrivanje in razvoj lastnih sposobnosti, daje občutek samozavesti, ob enem pa se povezuje z njihovim vsakdanjim življenjem.

Dejavnosti na prostem.
Te dejavnosti so priložnost za odkrivanje povezav med elementi v določenem okolju oziroma v naravi in za spoznavanje vloge človeka v tem okolju. Odgovarjajo na potrebo po pustolovščini, razvijajo občutek za odgovornost in solidarnost. V dejavnostih na prostem se preverja pripravljenost pomagati sočloveku in usposobljenost v osnovnih veščinah življenja z naravo.

Dialog.
Prek usmerjenega pogovora, ki bo temeljil na ustrezni argumentaciji in s posebno pozornostjo na možne posledice posameznih stališč in dejanj, bodo mladi razvijali kritično in odgovorno mišljenje.

Refleksija.
Vsako učenje z delom bomo sklenili z vrednotenjem procesa, vplivov posameznih odločitev na rezultat in odnose znotraj skupine.